Kapitel 2.2: Funktioner

Funktioner, nummerserier och tilläggstjänster: Här får du lära dig om nummerserien och några av de funktioner som finns tillgängliga. Du kommer även att få information om några av de tilläggstjänster som finns tillgängliga.

Du kommer även att få en repetition från MSB:s Rakelutbildning, nivå 1, om de tilläggstjänster som finns tillgängliga.

Kapitlet är 5 min långt.

Lärmål

  • Kännedom om vem som delar ut nummerserier och hur de används.
  • Förtrogenhet med hur nödsamtal fungerar.
  • Kännedom om köfunktionen.
  • Kännedom om tilläggstjänster.

Uppgift

Titta på presentationen och prova kontrollfrågorna. Presentationen har en speakerröst.

Kontrollfrågor - testa din kunskap

Gå sedan vidare till "Del 3: Nationella riktlinjer och säkerhet"