Del 3: Nationella riktlinjer och säkerhet

Del 3 består av två kapitel, där varje kapitel i kursen är presenterad i menyn. I den här delen tittar vi på Nationella riktlinjer som är ett styrdokument som beskriver hur samverkan kan ske med stöd av Rakel mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Här du får lära dig lite om de riktlinjer som styr hur Rakel ska användas och lite om säkerheten och larmprocessen.

Övergripande mål

Förståelse för hur man ska agera för att bibehålla säkerheten i systemet samt kännedom om hur Rakel används för samverkan inom krisberedskapssystemet.