Kapitel 3.1: Säkerhet

Säkerhet: I det här kapitlet får du lära dig mer om säkerheten kring Rakel. Bland annat får du veta hur du ska förvara din Rakelmobil, vilka omständigheter som kan påverka signalskyddet och hur du ska hantera Rakelmobilen på ett korrekt och säkert sätt.

Kapitlet är 5 min långt.

Lärmål

  • Förståelse för hur man ska agera för att bibehålla säkerheten i systemet.

Uppgift

Titta på presentationen och prova kontrollfrågorna. Presentationen har en speakerröst.

Kontrollfrågor - testa din kunskap

Gå sedan vidare till "Kapitel 3.2: Samverkan"