Kapitel 3.2: Samverkan

Samverkan på olika nivåer: Här får du lära dig om de olika nivåer man kan bedriva samverkan på. Du får också lära dig hur du kan göra för att samverka när det saknas organisationsgemensamma talgrupper.

Kapitlet är ca 3 min långt.

Lärmål

  • Kännedom om på vilket sätt Rakel möjliggör samverkan mellan olika aktörer. Kännedom om Länsstyrelsens roll i samverkan. Kännedom om "talgruppen ALLA".

Uppgift

Titta på presentationen och prova kontrollfrågorna. Presentationen har en speakerröst.

Kontrollfrågor - testa din kunskap